VĂN PHÒNG QUẢNG NINH

Văn phòng Quảng Ninh

Địa điểm : Quảng Ninh

Diện tích sàn : 600 m2

Tổng diện tích xây dưng : 2050 m2

mau-van-phong-hien-dai-dep-vp17b

 

Bài viết liên quan

mau-van-phong-dep-6-tang-vp10b

VĂN PHÒNG HÀ TU II

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-van-phong-hien-dai-dep-vp08b

VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-van-phong-dep-7-tang-vp7b

VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m