Dịch vụ thiết kế kỹ thuật cơ điện công trình bao gồm:
- Hệ thống điện, chiếu sáng
- Hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý rác thải và nước thải
- Hệ thống Nhiệt, Điều hoà không khí và thông gió
- Hệ thống thông tin liên lạc
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy và an toàn
- Hệ thống quản lý toà nhà
- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật
- Dự toán và thuyết minh kỹ thuật