TÒA NHÀ TRƯỜNG AN

Chủ đầu tư : ông Khánh

Địa điểm : Hà Nội

Diện tích sàn : 400 m2

Tổng diện tích xây dưng : 3000 m2

mau-van-phong-dep-8-tang-vp8b

Bài viết liên quan

mau-van-phong-hien-dai-dep-vp18b

PHƯƠNG ÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY THAN HÀ TU

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-van-phong-hien-dai-dep-vp02b

TÒA NHÀ HONDA HẢI PHÒNG

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-van-phong-dep-7-tang-vp7b

VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m