PHƯƠNG ÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY THAN HÀ TU

Phương án văn phòng công ty than HÀ TU

Địa điểm : Quảng Ninh

Diện tích sàn : 1200 m2

Tổng diện tích xây dưng : 6500 m2

mau-van-phong-hien-dai-dep-vp18b

mau-van-phong-hien-dai-dep-vp18bc.

Bài viết liên quan

mau-van-phong-hien-dai-dep-vp04b

VĂN PHÒNG ANH HIỆP

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-van-phong-hien-dai-dep-vp08b

VĂN PHÒNG CẨM PHẢ

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-van-phong-hien-dai-dep-vp17b

VĂN PHÒNG QUẢNG NINH

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m