NHÀ ANH KHẢI

Chủ đầu tư: Anh Khải

Địa điểm : Quảng Ninh

Diện tích sàn : 120m2

Tổng diện tích xây dưng : 380 m2

mau-biet-thu-3-tang-hien-dai-dep-bt38a

Bài viết liên quan

mau-biet-thu-dep-2-tang-tan-co-dien-b

NHÀ ÔNG LƯƠNG

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-biet-thu-3-tang-co-dien-dep-bt32b

NHÀ ÔNG CƯỜNG

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m
mau-biet-thu-3-tang-co-dien-dep-bt07a

NHÀ ÔNG HOÀNG

Chủ đầu tư:
Địa Điểm:
Kích thước: m