NHÀ ÔNG DŨNG

NHÀ ÔNG DŨNG

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Dũng Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 12m6 x 10m6 Số…
NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ ÔNG TRUNG

Chủ đầu tư: Ông Trung Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 12m x 14,5m Số tầng : 4…
Biệt thự 3 tầng hiện đại 160m2 nhà ông Thung

Biệt thự 3 tầng hiện đại 160m2 nhà ông Thung

Biệt thự 3 tầng hiện đại 160m2 nhà ông Thung Địa điểm : Hải Dương Kích thước : 12m2 x…
NHÀ ÔNG BẰNG

NHÀ ÔNG BẰNG

Chủ đầu tư: ông Bằng Địa điểm : Nam Định Kích thước : 8m1 x 10m Số tầng : 2 tầng…
NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ ÔNG PHONG

Thiết kế biệt thự cổ điển : Nhà Ông Phong Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7m3 x 11m3…
NHÀ BÀ PHƯỢNG

NHÀ BÀ PHƯỢNG

Thiết kế biệt thự 4 tầng tân cổ điển : Nhà bà Phượng Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước…
NHÀ ÔNG CƯỜNG

NHÀ ÔNG CƯỜNG

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Cường Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9m x 11m Số…
NHÀ ÔNG KỲ

NHÀ ÔNG KỲ

Thiết kế biệt thự hiện đại: Nhà Ông Kỳ Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 10x12m Số tầng…
Biệt thự 3 tầng cổ điển 120m2 nhà ông Thực

Biệt thự 3 tầng cổ điển 120m2 nhà ông Thực

Biệt thự 3 tầng cổ điển 120m2 nhà ông Thực Địa điểm : Hà Giang Kích thước : 11x14m Số…
NHÀ ÔNG LỰC

NHÀ ÔNG LỰC

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Lực Địa điểm : Bắc Giang Kích thước : 10mx16m5 Số tầng :…
NHÀ ÔNG TÚ

NHÀ ÔNG TÚ

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Tú Địa điểm : Thái Nguyên Kích thước : 13mx13m Số tầng :…
NHÀ ÔNG DŨNG

NHÀ ÔNG DŨNG

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Dũng Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 16mx18m Số tầng :…
NHÀ ÔNG NGỌC

NHÀ ÔNG NGỌC

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Ngọc Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 10m x 10m Số…
NHÀ ÔNG TUẤN

NHÀ ÔNG TUẤN

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Tuấn Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 9m x 14m Số…
NHÀ ÔNG QUYẾT

NHÀ ÔNG QUYẾT

Chủ đầu tư: Nhà Ông Quyết Địa điểm : Hà Giang Kích thước : 10m x 14m Số tầng :…
NHÀ ÔNG TÁM

NHÀ ÔNG TÁM

Thiết kế biệt thự vườn:Ông Tám Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 16m x 18m Số tầng :…
NHÀ ÔNG THIỆN

NHÀ ÔNG THIỆN

Thiết kế biệt thự vườn:Ông Thiện Địa điểm : Lào Cai Kích thước : 18m x  16m Số tầng :…
NHÀ ÔNG LÂM

NHÀ ÔNG LÂM

Thiết kế biệt thự vườn:Ông Lâm Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 16m5 x 14 m5 Số tầng…
Biệt thự 3 tầng cổ điển 125m2 nhà bà

Biệt thự 3 tầng cổ điển 125m2 nhà bà

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Bà Thúy Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7m5 x 17m Số…
NHÀ ÔNG DŨNG

NHÀ ÔNG DŨNG

Thiết kế biệt thự vườn: Nhà Ông Dũng Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 12m6 x 10m6 Số…
NHÀ ÔNG TRUNG

NHÀ ÔNG TRUNG

Chủ đầu tư: Ông Trung Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 12m x 14,5m Số tầng : 4…
NHÀ ÔNG HOÀNG

NHÀ ÔNG HOÀNG

Chủ đầu tư: Ông Hoàng Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 14m x 15,5m Số tầng : 3,5…
NHÀ ÔNG BÌNH

NHÀ ÔNG BÌNH

Chủ đầu tư: Ông Bình Địa điểm : Lào Cai Kích thước : 13m x 13m Số tầng : 3 tầng…
NHÀ ÔNG DŨNG

NHÀ ÔNG DŨNG

Chủ đầu tư: Ông Dũng Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 8m3 x 14m Số tầng : 2,5 tầng…
NHÀ ÔNG BỐN

NHÀ ÔNG BỐN

Chủ đầu tư: Ông Bốn Địa điểm : Nha Trang Kích thước : 8m x 15,5m Số tầng : 3  tầng…
NHÀ ÔNG THẮNG

NHÀ ÔNG THẮNG

Chủ đầu tư: Ông Thắng Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 18m x 24m Số tầng : 2,5 tầng…
NHÀ ÔNG BÁCH

NHÀ ÔNG BÁCH

Chủ đầu tư: Ông Bách Địa điểm : Nha Trang Kích thước : 8,5m x 15,5m Số tầng : 3  tầng…
NHÀ BÀ THOA

NHÀ BÀ THOA

Chủ đầu tư: Bà Thoa Địa điểm : Hòa Bình Kích thước : 17,5m2 x 18m Số tầng : 3,5…
NHÀ ÔNG THANH

NHÀ ÔNG THANH

Chủ đầu tư: Ông Thanh Địa điểm : Hà Nam Kích thước : 10m2 x 14m Số tầng : 4 tầng…
NHÀ ÔNG KHÁNH

NHÀ ÔNG KHÁNH

Chủ đầu tư: Ông Khánh Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 16m x 11m Số tầng : 3 tầng…