Nhà vườn 1 tầng hiện đại 140m2 nhà ông Huân

Nhà vườn 1 tầng hiện đại 140m2 nhà ông Huân

Chủ đầu tư: ông Huân Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 13 m x 11m Số tầng :…
Nhà vườn 2 tầng hiện đại 120m2 nhà bà Phương

Nhà vườn 2 tầng hiện đại 120m2 nhà bà Phương

Chủ đầu tư: bà Phương Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9 m x 14m Số tầng :…
Nhà vườn 1 tầng hiện đại 120m2 nhà ông Long

Nhà vườn 1 tầng hiện đại 120m2 nhà ông Long

Nhà vườn 1 tầng hiện đại 120m2 nhà ông Long Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 17 m…
Biệt thự 2 tầng cổ điển 120m2 nhà ông Hiếu

Biệt thự 2 tầng cổ điển 120m2 nhà ông Hiếu

Chủ đầu tư: ông Hiếu Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 11 m x 12m Số tầng : 2,5…
Biệt thự 2 tầng cổ điển 110m2 nhà ông Nghĩa

Biệt thự 2 tầng cổ điển 110m2 nhà ông Nghĩa

Biệt thưn 2 tầng cổ điển 110m2 nhà ông Nghĩa Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 13 m x…
Biệt thự 2 tầng cổ điển 117m2 nhà ông Tiệp

Biệt thự 2 tầng cổ điển 117m2 nhà ông Tiệp

Biệt thự 2 tầng cổ điển 117m2 nhà ông Tiệp Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 9 m…
Nhà vườn 1 tầng hiện đại 140m2 nhà bà Minh

Nhà vườn 1 tầng hiện đại 140m2 nhà bà Minh

Chủ đầu tư: bà Minh Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 10 m x 14m Số tầng :…
Biệt thự 3 tầng cổ điển 120m2 nhà ông Nhật

Biệt thự 3 tầng cổ điển 120m2 nhà ông Nhật

Biệt thự 3 tầng cổ điển 120m2 nhà ông Nhật Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 10,5 m…
Biệt thự 3 tầng cổ điển 130m2 nhà bà Nhàn

Biệt thự 3 tầng cổ điển 130m2 nhà bà Nhàn

Biệt thự 3 tầng cổ điển 130m2 nhà bà Nhàn Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9m x 15m…
Biệt thự 3 tầng hiện đại 270m2 về ông Dũng

Biệt thự 3 tầng hiện đại 270m2 về ông Dũng

Biệt thự 3 tầng hiện đại 270m2 về ông Dũng Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 16m x 17m…
Biệt thự 2 tầng cổ điển 135m2 nhà ông Huy

Biệt thự 2 tầng cổ điển 135m2 nhà ông Huy

Biệt thự 2 tầng cổ điển 135m2 nhà ông Huy Địa điểm : Thanh Hóa Kích thước : 9m x 15m…
Biệt thự 2 tầng  tân cổ điển 85m2 nhà bà Phương

Biệt thự 2 tầng tân cổ điển 85m2 nhà bà Phương

Biệt thự 2 tầng  tân cổ điển 85m2 nhà bà Phương Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7m2 x…
Biệt thự 2 tầng hiện đại 84m2 nhà ông Sơn

Biệt thự 2 tầng hiện đại 84m2 nhà ông Sơn

Biệt thự 2 tầng hiện đại 84m2 nhà ông Sơn Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 7m6 x…
Biệt thự 2 tầng hiện đại 140m2 nhà ông Khiếu

Biệt thự 2 tầng hiện đại 140m2 nhà ông Khiếu

Biệt thự 2 tầng hiện đại 140m2 nhà ông Khiếu Địa điểm : Điên Biên Kích thước : 16m x…
Biệt thự 3 tầng hiện đại 100m2 nhà ông Tuấn

Biệt thự 3 tầng hiện đại 100m2 nhà ông Tuấn

Biệt thự 3 tầng hiện đại 100m2 nhà ông Tuấn Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 9m5 x…
Biệt thự 2 tầng cổ điển 140m2 nhà ông Linh

Biệt thự 2 tầng cổ điển 140m2 nhà ông Linh

Biệt thự 2 tầng cổ điển 140m2 nhà ông Linh Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 9m x…
Biệt thự 4 tầng cổ điển 140m2 nhà ông Lang

Biệt thự 4 tầng cổ điển 140m2 nhà ông Lang

Thiết kế biệt thự 4 tầng cổ điển : Nhà Ông Lang Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước :…
Biệt thự 3 tầng hiện đại 180m2 nhà ông Thuyên

Biệt thự 3 tầng hiện đại 180m2 nhà ông Thuyên

Biệt thự 3 tầng hiện đại 180m2 nhà ông Thuyên Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 15m x…
Biệt thự 3 tầng hiện đại 150m2 nhà ông Bộ

Biệt thự 3 tầng hiện đại 150m2 nhà ông Bộ

Biệt thự 3 tầng hiện đại 150m2 nhà ông Bộ Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 12m2 x…
Biệt thự 2 tầng 130m2 tân cổ điển nhà ông bộ

Biệt thự 2 tầng 130m2 tân cổ điển nhà ông bộ

Biệt thự 2 tầng 130m2 tân cổ điển nhà ông bộ Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9m2…
Biệt thự 2 tầng 110m2 nhà ông Tú

Biệt thự 2 tầng 110m2 nhà ông Tú

Thiết kế biệt thự vườn : Nhà Ông Tú Địa điểm : Vĩnh Phúc Kích thước : 10x 11m Số…
Biệt thự 3 tầng hiện đại 110m2 nhà ông Long

Biệt thự 3 tầng hiện đại 110m2 nhà ông Long

Biệt thự 3 tầng hiện đại 110m2 nhà ông Long Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 10x14m Số…
Biệt thự 2 tầng hiện đại 85m2 nhà ông Cương

Biệt thự 2 tầng hiện đại 85m2 nhà ông Cương

Biệt thự 2 tầng hiện đại 85m2 nhà ông Cương Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9m x…
Biệt thự 3 tầng hiện đại 92m2 nhà ông Vũ

Biệt thự 3 tầng hiện đại 92m2 nhà ông Vũ

Biệt thự 3 tầng hiện đại 92m2 nhà ông Vũ Địa điểm : Bắc Ninh Kích thước : 8m x…
Biệt thự 4 tầng cổ điển 130m2 nhà ông Dược

Biệt thự 4 tầng cổ điển 130m2 nhà ông Dược

Biệt thự 5 tầng cổ điển 130m2 nhà ông Dược Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 12m x…
Biệt thự 3 tầng cổ điển 250m2 nhà ông Tám

Biệt thự 3 tầng cổ điển 250m2 nhà ông Tám

Biệt thự 3 tầng cổ điển 250m2 nhà ông Tám Địa điểm : Hải Phòng Kích thước : 16m x…
NHÀ ÔNG THIỆN

NHÀ ÔNG THIỆN

Thiết kế biệt thự vườn:Ông Thiện Địa điểm : Lào Cai Kích thước : 18m x  16m Số tầng :…
NHÀ ÔNG LÂM

NHÀ ÔNG LÂM

Thiết kế biệt thự vườn:Ông Lâm Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 16m5 x 14 m5 Số tầng…
NHÀ ÔNG DŨNG

NHÀ ÔNG DŨNG

Thiết kế biệt thự vườn:Ông Dũng Địa điểm : Bắc Giang Kích thước : 8m2 x 16m Số tầng :…
Biệt thự 3 tầng cổ điển 125m2 nhà bà Thúy

Biệt thự 3 tầng cổ điển 125m2 nhà bà Thúy

Biệt thự 3 tầng cổ điển 125m2 nhà bà Thúy Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7m5 x…