Thiết kế nhà phố 5 tầng hiện đại nhà ông Phí

Thiết kế nhà phố 5 tầng hiện đại nhà ông Phí

Thiết kế nhà phố 5 tầng hiện đại nhà ông Phí Địa điểm : Nam Định Kích thước : 5m…
NHÀ ÔNG TÂM

NHÀ ÔNG TÂM

Chủ đầu tư: Ông Tâm Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m2 x1 0m Số tầng : 4tầng- 1…
NHÀ ÔNG CƯỜNG

NHÀ ÔNG CƯỜNG

Chủ đầu tư: Ông CƯỜNG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4mx8m Số tầng : 7 tầng Diện tích…
NHÀ ÔNG HỒNG

NHÀ ÔNG HỒNG

Chủ đầu tư: Ông Hồng Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m4x15m Số tầng : 4 tầng Diện tích…
NHÀ ÔNG LỰC

NHÀ ÔNG LỰC

Chủ đầu tư: Ông Lực Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7mx10m Số tầng : 5 tầng Diện tích…
NHÀ ÔNG TOÁN

NHÀ ÔNG TOÁN

Chủ đầu tư: Ông Toán Địa điểm : Bắc Giang Kích thước : 8mx15m Số tầng : 3 tầng Diện tích…
NHÀ ÔNG PHONG

NHÀ ÔNG PHONG

Chủ đầu tư: Ông Phong Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6mx10m Số tầng : 3 tầng Diện tích…
NHÀ ÔNG TUYỀN

NHÀ ÔNG TUYỀN

Chủ đầu tư: Ông Tuyền Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m2x15m Số tầng : 3 tầng Diện tích…
DỰ ÁN NHÀ ÔNG LIÊN

DỰ ÁN NHÀ ÔNG LIÊN

Chủ đầu tư: Ông Liên Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 6m1 x 14m Số tầng : 6 tầng…
NHÀ ÔNG ÁNH

NHÀ ÔNG ÁNH

Chủ đầu tư: Ông Ánh Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 3mx11m Số tầng : 6 tầng Diện tích sàn…
NHÀ BÀ THANH

NHÀ BÀ THANH

Chủ đầu tư: Bà Thanh Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 3m6x14m Số tầng : 4 tầng Diện…
NHÀ ÔNG SÚY

NHÀ ÔNG SÚY

Chủ đầu tư: Ông Súy Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m4x13m Số tầng : 4 tầng Diện…
NHÀ ÔNG QUỲNH

NHÀ ÔNG QUỲNH

Chủ đầu tư: Ông Quỳnh Địa điểm : Hưng Yên Kích thước : 4m3x10m4 Số tầng : 2,5 tầng Diện…
NHÀ ÔNG HIẾU

NHÀ ÔNG HIẾU

Chủ đầu tư: Ông Hiếu Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m1 x 15 Số tầng : 4,5…
NHÀ ÔNG SƠN

NHÀ ÔNG SƠN

Chủ đầu tư: Ông Sơn Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9mx14,5m Số tầng : 4,5 tầng Diện…
NHÀ ÔNG ĐIỆP

NHÀ ÔNG ĐIỆP

Chủ đầu tư: Ông Điệp Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7mx13m Số tầng : 4,5 tầng Diện tích…
NHÀ ÔNG VINH

NHÀ ÔNG VINH

Chủ đầu tư: Ông Vinh Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 7,6mx15m Số tầng : 4,5 tầng Diện…
NHÀ ÔNG CHÍNH

NHÀ ÔNG CHÍNH

Chủ đầu tư: Ông Chính Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 3,6mx14m Số tầng : 4,5 tầng Diện…
NHÀ ÔNG TIẾN

NHÀ ÔNG TIẾN

Chủ đầu tư: Ông Tiến Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4mx8m Số tầng : 5 tầng Diện…
NHÀ ÔNG THÂM

NHÀ ÔNG THÂM

Chủ đầu tư: Ông Thâm Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 5m1 x 9 m8 Số tầng :…
NHÀ ÔNG TRƯỜNG-PA

NHÀ ÔNG TRƯỜNG-PA

Chủ đầu tư: Ông TRƯỜNG Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4,5m x 10 m Số tầng :…
NHÀ ÔNG QUANG

NHÀ ÔNG QUANG

Chủ đầu tư: Ông QUANG Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 9m x 14m. Số tầng : 6…
NHÀ ÔNG LỊCH

NHÀ ÔNG LỊCH

Chủ đầu tư: Ông Lịch Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4,2m x 17 m Số tầng :…
NHÀ BÀ NGA

NHÀ BÀ NGA

Chủ đầu tư: Bà Nga Địa điểm : Móng Cái Kích thước : 5,5m x 16 m Số tầng :…
NHÀ ÔNG HÀ

NHÀ ÔNG HÀ

Chủ đầu tư: Ông HÀ Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 5mx16m Số tầng : 4 tầng Diện…
NHÀ ÔNG PHÚ

NHÀ ÔNG PHÚ

Chủ đầu tư : Ông Phú Địa điểm : Tây Mỗ - Hà Nội Kích thước : 3,5m x 11…
NHÀ ÔNG HÒA

NHÀ ÔNG HÒA

Chủ đầu tư : Ông Hòa Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4,7m x 16 m Số tầng…
NHÀ ÔNG TIẾN

NHÀ ÔNG TIẾN

Chủ đầu tư : Ông Tiến Địa điểm : Quảng Ninh Kích thước : 6m x 20 m Số tầng…
NHÀ ANH HIẾU

NHÀ ANH HIẾU

Chủ đầu tư: Anh Hiếu Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 9m x 8 m Số tầng :…
NHÀ BÀ TUYẾN

NHÀ BÀ TUYẾN

Chủ đầu tư: Bà Tuyến Địa điểm : Hà Nội Kích thước : 4m5 x 9 m Số tầng :…